Pri Veki

Virtuala Esperanto-Kongreso ILEI Pro la diversaj atakoj de retpiratoj en pluraj enretaj eventoj komence de 2020 la estraro de ILEI provas trovi solvon por malfaciligi la aliron al la evento VEKI al tiaj ĝenuloj. La estraro elektis du vojojn: aliĝo endas kaj pago endas. La aliĝoj ebligos al la organizantoj pli efike labori en la preparlaboroj, sciante, ĉu partoprenos […]

Legi Pli

Kia estas VEKI 2, kaj kiel aliĝi?

Okaze de tiu evento Benino restos en nia fokuso, ĉefe en la Nacia Vespero. La kongresa temo estas kaj restas : “Esperanto-kulturo en Esperanto-kursoj” La komitatkunsidoj okazos dimanĉe 8-an kaj marde 10-an de aŭgusto. Dutaga simpozio okazos ĵaŭde 12-an kaj vendrede 13-an de aŭgusto. La temposkemo en tri sesioj en ĉiu tago restos la sama kiel en 2020 en VEKI 1. Por gvidi vin aliĝi al VEKI 2, bonvolu klaki suban butonon.

Kiel partopreni
24
Kontribuantoj
30
Aliĝintoj
10
Landanoj
30
Programeroj

Programo

August 7, 2021 1:00 pm - 6:00 pm Ĉefplado

MALFERMO

Malfermo de VEKI2

Duncan Charters
Ilona Koutny
August 7, 2021 8:00 pm - 10:00 pm Azia tagiĝo

NACIA VESPERO

Nacia vespero

August 8, 2021 5:00 am - 7:00 am Kalifornia sunsubiro

GRANDA DEBATO

ILEI meze de la Esperanto-Movado

August 8, 2021 1:00 pm - 6:00 pm Ĉefplado

KUNSIDO DE LA KOMITATO

KUNSIDO DE LA KOMITATO/ Koncerto

August 8, 2021 8:00 pm - 10:00 pm Azia tagiĝo

PLANEDA PRIPENSO

PLANEDA PRIPENSO/ Koncerto

August 9, 2021 5:00 am - 7:00 am Kalifornia sunsubiro

GRANDA DEBATO

Tago de indiĝenaj popoloj kaj lingvoj

August 9, 2021 1:00 pm - 6:00 pm Ĉefplado

AMO-SEMINARIO 76

AMO-SEMINARIO 76/ Koncerto

Katalin Kováts
Laura Brazzabeni
Mireille Grosjean
Renato Corsetti
Stefan MacGill
August 9, 2021 8:00 pm - 10:00 pm Azia tagiĝo

PREZENTOJ

Bruĉjo Casini : prezento de libroj Maximiliano Garcia: Savu la planedon kun Kungfua Kunikleto (eduka filmo) Alessandra Madella: La aventuroj de Saĝa Steleto kaj de la Mirinda Teamo (eduka filmo)

Alessandra Madella
Bruĉjo Casini
Maximiliano Garcia
August 10, 2021 5:00 am - 7:00 am Kalifornia sunsubiro

PREZENTOJ

Ermanno Tarracchini: La ĉiutaga vivo kiel historio sen timoj kaj sen psikiatrio – Aldo Grassini: Muzeo por tuŝi: Arto “videbla” ankaŭ por blinduloj (parolado+prezento de la bildoj)

Aldo Grassini
Ermanno Tarracchini
August 10, 2021 1:00 pm - 6:00 pm Ĉefplado

KUNSIDO DE LA KOMITATO

KUNSIDO DE LA KOMITATO/ Koncerto

August 10, 2021 8:00 pm - 10:00 pm Azia tagiĝo

PREZENTOJ

Larysa Odaschuk: Origamio – simpla kaj efika ilo por allogi homojn al Esperanto Mireille Grosjean : kiel allogi homojn al Esperanto : la pirona kvizo

Larysa Odaschuk
Mireille Grosjean
August 11, 2021 5:00 am - 7:00 am Kalifornia sunsubiro

GRANDA DEBATO

kiel efike instrui Esperanton en Afriko

August 11, 2021 1:00 pm - 6:00 pm Ĉefplado

AMO-SEMINARIO 76

Edukado pri / al / per Esperanto-kulturo

Aleks André
Alessandro Simonini
Enrico Borello
Hori Jasuo
Marija Belošević
Martina Kvarantan Šmitran
Pawel Fischer Kotowski
August 11, 2021 8:00 pm - 10:00 pm Azia tagiĝo

PREZENTOJ

Ateliero/ Koncerto

Larysa Odaschuk
August 12, 2021 12:00 am - 12:00 am

SIMPOZIO

Enkonduka prelego de profesoro Charles Ligan el Benino Prelegserioj de universitataj aktivuloj.

August 13, 2021 12:00 am - 12:00 am

SIMPOZIO

Prelegserioj de universitataj aktivuloj.

August 14, 2021 5:00 am - 7:00 am Kalifornia sunsubiro

FERMO

Konkludo de la Kongreso, prezento de la nova Estraro

Organiza Teamo

Mireille Grosjean
Mireille Grosjean

Prezidanto de ILEI, organiza teamano de VEKI 2.

La programa starigo estas en la manoj de Marija Belosevic kaj Mireille Grosjean.

Por demandoj kaj proponoj pri pagado kaj subvenciado turnu vin al Mireille Grosjean

Marija Belošević
Marija Belošević

Marija Belošević estas kunordiganto de programo, organiza teamano de VEKI 2.

Por proponoj pri la programo turnu vin al Marija Belošević kaj Mireille Grosjean.

 

JUNG Yuro
JUNG Yuro

JUNG Yuro(Unika) estas estrarano de ILEI, organiza teamano de VEKI 2.

Por demandoj pri la teknika aspekto de VEKI2 turnu vin al Unika.

Blogo

Alvoko

ALVOKO AL ARTISTOJ

Karaj geamikoj,  ILEI devas denove kunveni rete en aŭgusto, la Ligo lanĉas VEKI 2 ekde la 7-a de aŭgusto... Legi Pli
Alvoko

Alvoko de malfacilaĵo de transpago al Eŭropo

La Kongreskotizoj estos : por A-landanoj 20 EUR. Por B-landanoj 10 EUR. Por subvenciataj personoj (ni alvokas al A-... Legi Pli
ILEI anoncas

Pri la 54-a ILEI-Kongreso en 2021

Ni devas rezigni pri la surloka fizika kunveno en Benino. La anoncoj pri aliĝoj estis tre malmultaj pro la... Legi Pli