SIMPOZIO : Esperanto en universitataj medioj – nuntempo kaj estonteco

12:00 Utiloj kaj defioj de neĉeesta lernado kaj instruado

Ĉefpreleganto: Manuel Pancorbo, diskutanto Maria Josele Bucco Coelho

 

13:00 Renato Corsetti:

Ĉu Esperanto estas facila? Spertoj el perreta kurso de Esperanto al azianoj

 

14:00 Survoje al virtuala Esperanto-universitato – inter revo kaj realo

Ĉefpreleganto de Vicente Manzano-Arrondo: Pri Esperanta Universitato

Diskutanto: Elisée Byelongo Isheloke

 

15:00 Angela Tellier: Enketo pri graveco de Esperanto en universitatoj

 

15:45 Konkluda diskuto: Kurantaj kaj venontaj projektoj

 

(UTC)

https://ilei.esperantujo.io/simpozio2021/