Programo

La horoj aperas laŭ horzono UTC

August 7, 2021 1:00 pm - 6:00 pm Ĉefplado

MALFERMO/KONCERTO

Salutoj / Prelegoj : Ilona Koutny, Duncan Charters / Debato / Koncerto : Perla Mézes Gyöngyi

Duncan Charters
Ilona Koutny
Perla Mézes Gyöngyi
August 7, 2021 8:00 pm - 10:00 pm Azia tagiĝo

NACIA VESPERO pri Benino

Koncerto: Afrika muziko

August 8, 2021 5:00 am - 7:00 am Kalifornia sunsubiro

GRANDA DEBATO

ILEI meze de la Esperanto-Movado kun Aurora Bute (Rumanio), Adjévi Adjé (Togolando), Jérémie Sabiyumva (Burundo), Zsofia Korody (Germanio), Duncan Charters (Usono), Ahmad Reza Mamduhi (Irano), Renato Corsetti (Britio), Huang Yinbao « Trezoro » (Ĉinio), Mireille Grosjean, (Svislando). Gvidos la debaton Fernando Maia Jr.(Brazilo)

Adjévi Adjé
Duncan Charters
Mireille Grosjean
Renato Corsetti
August 8, 2021 1:00 pm - 6:00 pm Ĉefplado

KUNSIDO DE LA KOMITATO

KUNSIDO DE LA KOMITATO

August 8, 2021 8:00 pm - 10:00 pm Azia tagiĝo

PLANEDA PRIPENSO/KONCERTO

PLANEDA PRIPENSO/ Koncerto

KAJTO
August 9, 2021 5:00 am - 7:00 am Kalifornia sunsubiro

GRANDA DEBATO/KONCERTO

Tago de indiĝenaj popoloj kaj lingvoj : Kun Giridhar Rao el Barato, Renato Corsetti (Internacia observanto), Adjévi Adjé el Togolando, Mark Fettes el Kanado, Will Norton el Usono,  Mireille Grosjean (Internacia observanto) gvidos la debaton. Koncerto : Indiĝena Romanco

Adjévi Adjé
Mireille Grosjean
Renato Corsetti
August 9, 2021 1:00 pm - 6:00 pm Ĉefplado

AMO-SEMINARIO 76/KONCERTO

Edukado pri / al / per Esperanto-kulturo

Katalin Kováts
Laura Brazzabeni
Mireille Grosjean
Mónika Molnár
Renato Corsetti
Stefan MacGill
Tarcisio Lima
August 9, 2021 8:00 pm - 10:00 pm Azia tagiĝo

PREZENTOJ

Bruĉjo Casini : prezento de libroj, Maximiliano Garcia: Savu la planedon kun Kungfua Kunikleto (eduka filmo), Alessandra Madella: La aventuroj de Saĝa Steleto kaj de la Mirinda Teamo (eduka filmo)

Alessandra Madella
Bruĉjo Casini
Maximiliano Garcia
August 10, 2021 5:00 am - 7:00 am Kalifornia sunsubiro

PREZENTOJ

Aldo Grassini: Muzeo por tuŝi: Arto "videbla" ankaŭ por blinduloj (parolado+prezento de la bildoj), Ermanno Tarracchini: La ĉiutaga vivo kiel historio sen timoj kaj sen psikiatrio

Aldo Grassini
Ermanno Tarracchini
August 10, 2021 1:00 pm - 6:00 pm Ĉefplado

KUNSIDO DE LA KOMITATO/KONCERTO

KUNSIDO DE LA KOMITATO/ Koncerto

Ĵomart kaj Nataŝa
August 10, 2021 8:00 pm - 10:00 pm Azia tagiĝo

PREZENTOJ

Larysa Osadchuk: Origamio – simpla kaj efika ilo por allogi homojn al Esperanto Mireille Grosjean : kiel allogi homojn al Esperanto : la pirona kvizo

Larysa Osadchuk
Mireille Grosjean
August 11, 2021 5:00 am - 7:00 am Kalifornia sunsubiro

GRANDA DEBATO

kiel efike instrui Esperanton en Afriko kun Gilbert Ndihokubwayo (Burundo), Adjévi Adjé (Togolando) kaj Mireille Grosjean (internacia observanto)

Adjévi Adjé
Gilbert Ndihokubwayo
Mireille Grosjean
August 11, 2021 1:00 pm - 6:00 pm Ĉefplado

AMO-SEMINARIO 76

Edukado pri / al / per Esperanto-kulturo

Aleks André
BAK Giwan
Enrico Borello
Hori Jasuo
Marija Belošević
Martina Kvarantan Šmitran
Mireille Grosjean
Pawel Fischer Kotowski
August 11, 2021 8:00 pm - 10:00 pm Azia tagiĝo

PREZENTO/KONCERTO

Ateliero kun Larysa Osadchuk: Ludmetodoj en origamio por lerni Esperanton: origamiaj fabeloj, moveblaj modeloj, pupteatraĵo/ Koncerto de Amira Chun kun “Amuze”, la korea koruso

Amira Chun kun “Amuze”
Larysa Osadchuk
August 12, 2021 9:00 am - 6:00 pm

SIMPOZIO : Esperanto en universitataj medioj – nuntempo kaj estonteco

Enkonduka prelego de profesoro Charles Ligan el Benino. Prelegserioj de universitataj aktivuloj. Subtemo 1) Komunikado en multlingvaj edukmedioj – problemoj kaj solvoj. Subtemo 2) Esperanto en supera edukado – mitoj kaj faktoj

August 13, 2021 12:00 pm - 4:00 pm

SIMPOZIO : Esperanto en universitataj medioj – nuntempo kaj estonteco

Prelegserioj de universitataj aktivuloj. Subtemo 3) Utiloj kaj defioj de neĉeesta lernado kaj instruado. Subtemo 4) Survoje al virtuala Esperanto-universitato – inter revo kaj realo

August 14, 2021 5:00 am - 7:00 am Kalifornia sunsubiro

FERMO/KONCERTO

Konkludo de la Kongreso, prezento de la nova Estraro

Amira Chun kun “Amuze”