Adjévi Adjé

Adjévi ADJE estas togolanda esperantisto, eksa prezidanto de UTE (Unuiĝo Togolanda por Esperanto) kaj ekskunordiganto de la Afrika Komisiono de UEA.
Li havis plurajn postenojn kiel sekretario (2002-2006) de Unuiĝo Togolando por Esperanto (UTE), komitatano A (2008-2010) de TEJO, komitatestro (2010-2012) kaj poste prezidanto (2012-2014) de UTE.

Sessions

  • GRANDA DEBATO

    ILEI meze de la Esperanto-Movado kun Aurora Bute (Rumanio), Adjévi Adjé (Togolando), Jérémie Sabiyumva (Burundo), Zsofia Korody (Germanio), Duncan Charters (Usono), Ahmad Reza Mamduhi (Irano), Renato Corsetti (Britio), Huang Yinbao « Trezoro » (Ĉinio), Mireille Grosjean, (Svislando). Gvidos la debaton Fernando Maia Jr.(Brazilo)

  • GRANDA DEBATO/KONCERTO

    Tago de indiĝenaj popoloj kaj lingvoj : Kun Giridhar Rao el Barato, Renato Corsetti (Internacia observanto), Adjévi Adjé el Togolando, Mark Fettes el Kanado, Will Norton el Usono,  Mireille Grosjean (Internacia observanto) gvidos la debaton. Koncerto : Indiĝena Romanco

  • GRANDA DEBATO

    kiel efike instrui Esperanton en Afriko kun Gilbert Ndihokubwayo (Burundo), Adjévi Adjé (Togolando) kaj Mireille Grosjean (internacia observanto)