GRANDA DEBATO

ILEI meze de la Esperanto-Movado kun

Aurora Bute (Rumanio),

Adjévi Adjé (Togolando),

Jérémie Sabiyumva (Burundo),

Zsofia Korody (Germanio),

Duncan Charters (Usono),

Ahmad Reza Mamduhi (Irano),

Renato Corsetti (Britio),

Huang Yinbao « Trezoro » (Ĉinio),

Mireille Grosjean, (Svislando).

 

Gvidos la debaton Fernando Maia Jr.(Brazilo)