Marija Belošević

Marija Belošević estas kroata esperantistino kaj ĵurnalistino.
Diplomita internacia pedagogo de Esperanto, ŝi 27 jarojn gvidas E-kursojn. Ŝi estas membro de IKUE kaj ILEI; siatempe C-komitatano de TEJO. Ankaŭ A-komitatano de UEA por ILEI kaj observanto de ILEI ĉe la Estraro de UEA, estrarano kaj sekretario de ILEI, B-komitatano de UEA, komisiito pri faka agado de UEA. De la jaro 1991 aktive partoprenas en la agado de IEK (rajtigita ekzamenanto).

Sessions