AMO-SEMINARIO 76

AMO-SEMINARIO 76 : Edukado pri / al / per Esperanto-kulturo.

13.00 Enkonduko

13.10 HORI Jasuo: Esperanto Sumoo

13.40 BAK Giwan: Eo-muzeo en Zaozhuang

14.10 Martina Kvarantan Šmitran: Per scivolemo al kapableco

14.40 Pawel Fischer-Kotowski: Pri Eo bibliotekoj

15.10 Aleks André: Enkonduko de Esperanto en la lernejoj

15.40 Enrico Borello kaj Alessandro Simonini: Biblioteko de Massa kun atento al ĝiaj rilatoj kun ILEI

16.10 Mireille Grosjean: Unu leciono pri Esperanto por ĉiu lernejano en la mondo

16.40 Marija Belošević: Kontribuo al Eo-kulturo: traduke kaj sursceneje

17.10 diskuto kaj konkludo

18.00 Fino de la AMO-SEMINARIO 76

 

(UTC)