MALFERMO/KONCERTO

Malfermo de la prezidanto de ILEI

13.00-13.40 Salutparoladoj(UEA, TEJO, ILEI)

Enkonduka prelego :

13.40-14.25 Duncan Charters: Kiajn celojn havu instruado de kulturo?

14.25-15.10 Ilona Koutny: Trarigardo de esperanta kulturo kaj ĝia apero en instruado

15.10-16.00 Debato pri la du prelegoj

ELEKTOJ

16.05-17.00 La Elekta Komisiono prezentas la kandidatojn por estrara ofico.

Koncerto

17.05-18.00 Perla Mézes Gyöngyi

(UTC)