PREZENTOJ

Larysa Osadchuk: Origamio – simpla kaj efika ilo por allogi homojn al Esperanto
Mireille Grosjean : kiel allogi homojn al Esperanto : la pirona kvizo