Mireille Grosjean

Mireille GROSJEAN (Mirejo Groĵan) estas svisa esperantisto, kunprezidanto (kun Dietrich Michael Weidmann) de Svisa Esperanto-Societo (SES), prezidanto de ILEI.

 • kunprezidanto de Svisa Esperanto-Societo
 • reprezentanto de Svislando en la Komitato de UEA
 • reprezentanto de ILEI en la Komitato de UEA
 • fakdelegito de UEA pri pacedukado, fremdlingvoinstruado kaj aikido
 • prezidanto de la svisa ILEI-sekcio, vic-prezidanto ekde 2017.
 • membro de Internacia Ekzamena Komisiono (IEK)
 • membro de SAT Sennacieca Asocio Tutmonda
 • delegito de Svislando ĉe SAT-Amikaro
 • konsilanto de Afrika Komisiono de UEA
 • estrarano de Scio Sen Bariloj (SSB)
 • prezidanto de ILEI ekde julio 2013

Sessions

 • AMO-SEMINARIO 76

  Edukado pri / al / per Esperanto-kulturo

 • PREZENTOJ

  Larysa Osadchuk: Origamio – simpla kaj efika ilo por allogi homojn al Esperanto Mireille Grosjean : kiel allogi homojn al Esperanto : la pirona kvizo

 • AMO-SEMINARIO 76/KONCERTO

  Edukado pri / al / per Esperanto-kulturo

 • GRANDA DEBATO

  ILEI meze de la Esperanto-Movado kun Aurora Bute (Rumanio), Adjévi Adjé (Togolando), Jérémie Sabiyumva (Burundo), Zsofia Korody (Germanio), Duncan Charters (Usono), Ahmad Reza Mamduhi (Irano), Renato Corsetti (Britio), Huang Yinbao « Trezoro » (Ĉinio), Mireille Grosjean, (Svislando). Gvidos la debaton Fernando Maia Jr.(Brazilo)

 • GRANDA DEBATO/KONCERTO

  Tago de indiĝenaj popoloj kaj lingvoj : Kun Giridhar Rao el Barato, Renato Corsetti (Internacia observanto), Adjévi Adjé el Togolando, Mark Fettes el Kanado, Will Norton el Usono,  Mireille Grosjean (Internacia observanto) gvidos la debaton. Koncerto : Indiĝena Romanco

 • GRANDA DEBATO

  kiel efike instrui Esperanton en Afriko kun Gilbert Ndihokubwayo (Burundo), Adjévi Adjé (Togolando) kaj Mireille Grosjean (internacia observanto)