AMO-SEMINARIO 76/KONCERTO

AMO-SEMINARIO 76 : Edukado pri / al / per Esperanto-kulturo.

13.00 Enkonduko

13.15 Katalin Kováts: Strukturo kaj gradoj de la instruistaj lertigaj programoj

14.00 Renato Corsetti: Lingvo monda en eŭropa saŭco lingva kaj kultura – rekta prelego

14.45 Mireille Grosjean: Esperanto-kulturo en Esperanto-kursoj

15.30 Stefan MacGill: Esperanto-kulturo en nia edukado

16.15 Monika Molnar: Kulturkruciĝoj en la klasĉambro

17.00 Laura Brazzabeni: Instruado de Esperanto pere de la reto

17.30 diskuto

18.00 fino de la unua tago de AMO-SEMINARIO 76

Koncerto Tarcisio Lima

 

(UTC)